Ćuti i plivaj #7

Drugi moraju da umru da bi videli pakao. Mi ne moramo.

Moderni robovi su okovani lancima informisanja.

Umemo mi da čuvamo naše spomenike, ali samo dok su živi!

Ne želim da pomognem davljeniku. Nek nauči da pliva!

Zaštićeni svedok se pred sudijom zakleo u majku da je istina sve što mu je rekao.
Jadna mu majka.

Svi oni koji ovde drugačije misle imaće ubuduće neograničeno vreme za razmišljanje.
Samo će im prostor biti ograničen.

Nije tačno da je moj frižider prazan.
Pun je uspomena.

Pre nego što sam platio glavom, dobio sam kusur od života!

Nema više znanja u našim školama. Izbačeno je sa časa!

Ko ove nedelje vodi na listi ratnih zločinaca?

Advertisements